Nasz adres Systemy Nauczania i Prezentacji Interaktywnych SYNAPIA Sp. z o.o. ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź klatka B, II piętro NIP: 728-18-35-609, REGON: 471418795 Kapitał zakładowy: 250 000 zł Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000251977
Wsparcie techniczne

Michał Borczyński
Specjalista ds. systemów interaktywnych
tel. (+48 42) 288 16 94
email: michal_borczynski@synapia.com.pl

Kontakt handlowy

Izabela Łatkowska-Pacocha
Specjalista ds. systemów interaktywnych
tel. (+48 42) 288 16 99
email: izabela_pacocha@synapia.com.pl
Marzena Pietrzykowska
Specjalista ds. systemów interaktywnych
tel. (+48 42) 288 16 98
email: marzena_pietrzykowska@synapia.com.pl
Michał Kasperczak
Specjalista ds. systemów interaktywnych
tel. (+48 42) 288 16 95
kom. 726 767 099
email: michal_kasperczak@synapia.com.pl

Szkolenia

Agnieszka Kaczan-Stefańska
Specjalista ds. systemów interaktywnych
tel. (+48 42) 288 19 96
kom. (+48) 609 856 306
email: agnieszka_stefanska@synapia.com.pl

Zarząd

Witold Pawlak
Prezes Zarządu
tel. (+48 42) 288 16 99
email: witold_pawlak@synapia.com.pl
Agnieszka Kaczan-Stefańska
Wiceprezes Zarządu
tel. (+48 42) 288 19 96
kom. (+48) 609 856 306
email: agnieszka_stefanska@synapia.com.pl