Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

Do  14 czerwca br. można składać wnioski o dofinansowaniu  wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych na rok 2019 w ramach programu MEN. Program rozpoczął się w roku 2018 i został zaprojektowany na kolejne 4 lata.

Szkoły mogą uzyskać pomoc w wysokości nawet  kilkunastu tysięcy złotych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą urządzeń i oprogramowania, które stanowić mogą znakomite uzupełnienie  pracowni przyrodniczych – m. in. mikroskopów, cyfrowych laboratoriów, wizualizerów, programu Mozabook z bazą fantastycznych obiektów 3D dla biologii, chemii, geografii, fizyki.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

  • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
  • które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
  • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
  •  które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum  w struktury szkoły podstawowej) oraz te,  które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;
  • które nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim.