Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

Dla kogo?

Dla grup nauczycieli szkół (wszystkie przedmioty) i przeszkoli korzystających z dowolnego  sprzętu interaktywnego (tablice i monitory Interwrite, Newline, QOMO, Smart, myBoard IQBoard, myBoard, Avtek). Grupa do ok. 20 osób.

Szkolenie może być przeprowadzone dla wszystkich nauczycieli lub w grupach tematycznych (podział na przedmioty i/lub poziomy nauczania)

Proponowany zakres*

  • zagadnienia techniczne
  • korzystanie ze sprzętu interaktywnego i oprogramowania w czasie zajęć
  • przygotowanie materiałów na zajęcia (scenariuszy lekcji, ćwiczeń i zadań, prezentacji) z wykorzystaniem oprogramowania tablicy/monitora)
  • dostępne materiały i pomoce do lekcji z wykorzystaniem sprzętu interaktywnego

Miejsce, forma i czas szkolenia

Szkolenia realizowane są zawsze w placówce Klienta z wykorzystaniem funkcjonującego w niej sprzętu. Szkolenie ma formę aktywnej prezentacji angażującym uczestników. Czas trwania w zależności od grupy, rodzaju posiadanego sprzętu  i ustalonego zakresu od 2 do 4 godzin lekcyjnych.

Cena szkolenia

Cena ustalana jest indywidualnie z placówką – zależy od rodzaju sprzętu, ilości osób czy ilości grup – zapraszamy synapia@synapia.com.pl

 

*zakres ostateczny zakres zawsze zależny jest od rodzaju posiadanego w placówce sprzętu