Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

Warsztaty dla użytkowników pilotów do testów i ankiet

Dla kogo?

Dla grup nauczycieli szkół korzystających z pilotów do testów i ankiet. W związku z tym, że każdy z uczestników traktowany jest indywidualnie i wspomagany przez trenera grupy warsztatowe nie powinny być większe niż 10 osób.

Proponowany zakres

1. Przeprowadzenie pokazowego testu z wykorzystaniem pilotów oraz analiza jego wyników
2. Przygotowanie do pracy:

  • instalacja programu do obsługi pilotów
  • uruchomienie podłączenie i uruchomienie odbiornika
  • omówienie podstawowych okien programu i funkcjonalności pilotów

3. Przygotowanie list klas (uczniów) do wykorzystania w testach
4. Przygotowanie testów (pytań i odpowiedzi) wraz z osadzeniem w nim klucza odpowiedzi

5. Przeprowadzanie testów – sprawdzenie obecności, uruchomienie testu i jego przeprowadzenie
6. Zapis i analiza wyników testu

Miejsce, forma i czas warsztatów

Warsztaty prowadzone są na miejscu w szkole w formie praktycznych warsztatów  przy komputerach. Aby były efektywne od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność obsługi komputera. Czas trwania  4 godziny lekcyjne

Cena szkolenia

Cena ustalana jest indywidualnie z placówką – zależy od rodzaju pilotów, ilości osób czy ilości grup – zapraszamy synapia@synapia.com.pl


 

5. Przeprowadzanie testów – sprawdzenie obecności, uruchomienie testu i jego przeprowadzenie
6. Zapis i analiza wyników testu