Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

Wyświetlanie 1–7 z 8 wyników

 • Zestaw Umiem czytać – Umiem pisać – Umiem liczyć (zestaw 3 tytułów)

  Zestaw trzech pakietów (Umiem czytać, Umiem liczyć i Umiem pisać)  wspomagających  rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej wspomagający prowadzenie zajęć ogólnych w klasach 1 i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wyrównawczych w klasach 1-3. Dedykowany do  pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku dysleksji, dysortografii i dyskalkulii.

  739,00 
 • Eduterapeutica Dyskalkulia

  Program do przeprowadzenia oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia.

  • 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych,
  • 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,
  • 22 ćwiczenia filmowe,
  • 11 interaktywnych gier i zabaw,
  • 163 karty pracy,

  poradnik metodyczny, pomoce dydaktyczne i wydrukowane karty pracy.Pakiet Dyskalkulia można sfinansować z projektu “Aktywna Tablica

  1 290,00 
 • Eduterapeutica Dysleksja

  Pakiet dla uczniów  z ryzykiem dysleksji lub zdiagnozowaną dysleksją rozwojową mają szansę w krótkim czasie opanować umiejętności koncentracji uwagi, sylabizowania i budowania zdań, czytania i pisania, pisania poprawnego ortograficznie.

  Program zawiera:

  • 16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych,
  • 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,
  • 22 ćwiczenia filmowe,
  • 15 interaktywnych gier i zabaw,
  • 219 kart pracy,
  • poradnik metodyczny, pomoce dydaktyczne i wydrukowane karty pracy.
  1 290,00 
 • Eduterapeutica Logopedia (Diagnoza i Terapia) 6-9 lat

  Zestaw 690 kart w formacie A4 z ćwiczeniami wspomagającymi terapię zaburzeń fonizacji szeregu ciszącego, szumiącego, syczącego, różnicowania tych szeregów, wymowy głosek „r” „k” i „g” oraz mowy bezdźwięcznej. 

  1 799,00 
 • Eduterapeutica Autyzm

  Materiały dla pedagoga i nauczyciela do pracy z dziećmi w wieku 7-15 lat ze spektrum autyzmu

  Pakiet zawiera:

  • 2 poradniki dla nauczycieli/wychowawców:
  • Ponad 60 zabaw wspierających relacje i komunikację między uczniami i blisko 20 kart pracy integrujących uczniów,
  • 2 prezentacje multimedialne dla pedagoga do przeprowadzenia wewnętrznych szkoleń doskonalenia nauczycieli,
  • 5 praktycznych fiszek dla nauczycieli z podpowiedziami, jak wykorzystać mocne strony ucznia z ASD podczas zajęć w szkole,
  • buźki – emotikonki pomocne w komunikowaniu się z uczniami,
  • 11 plakatów edukacyjnych
  • dostęp do zbioru filmów edukacyjnych o dzieciach i młodzieży ASD,
  • długopis Banach 3D z 10 kartami pracy
  1 990,00 
 • Problemy wychowawcze – zestaw

  Pakiet kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej, który kompleksowo wspiera szkołę (dyrektora, nauczycieli, wychowawców i specjalistów)  oraz rodziców w obszarach problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów w różnym wieku.

  Zestaw zawiera zebrane materiały trzech osobnych publikacji:

  • Przemoc i agresja,
  • Problemy emocjonalne,
  • Uzależnienia,
  • bardzo obszerny moduł terapeutyczny.
  1 990,00 
 • Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Klasy 1-3

  Pakiet przygotowany do prowadzenia zajęć wyrównawczych i kompensacyjno-rewalidacyjnych dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią w klasach 1-3

  Zestaw zawiera :

  • poradnik metodyczny,
  • 279 ćwiczeń multimedialnych,
  • 229 kart pracy do drukowania i kopiowania,
  • grę Figu-miku
  • grę wielkoformatową Pajacyk
  2 890,00