Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

Konkurs Urzędu Marszałkowskiego

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs …

… na projekty współfinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach konkursu  można będzie pozyskać dofinansowanie nawet 93% wartości projektów (!) przy ich maksymalnej wartości 300 000 zł. Wnioski można składać od 28 lutego do 10 marca 2021 roku.

Wsparcie można uzyskać m.in. na :

a. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej; b. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z zakupionych narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego; c. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń

Synapia w ramach poszczególnych punktów proponuje :

a. Gotowe rozwiązania dla pracowni językowej (cyfrowej lub analogowej), terminalowej i przyrodniczych(biologiczne, chemiczne, fizyczne i geograficzne.
Cena kompleksowego wyposażenia w narzędzia TIK – od Monitorów/tablic interaktywnych po laboratoria i kompleksowe pracownie komputerowe i przyrodnicze
b/c. Szkolenia warsztatowe dla użytkowników wszystkich proponowanych narzędzi wraz ze wsparciem technicznym.
Zwrócenie uwagi na ważne aspekty, które należy omawiać z uczniami, aby korzystanie z narzędzi TIK było bezpieczne

Więcej informacji i generator wniosków dostępne na stronie: 

 https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4669-poddzialanie-xi-1-2-ksztalcenie-ogolne

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz przygotować spersonalizowany zestaw lub zapytać o ofertę :

Wyślij email