Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

Biblioteki mogą pozyskać aż 30 tys. na zakup sprzętu! Instytucje mogą wyposażyć się nie tylko w komputery ale równie  m.in. w monitory interaktywne, czyroboty edukacyjne (pełna lista znajduje się w regulaminie programu i poniżej ). Termin składania wniosków upływa 23 sierpnia, a dofinansowanie może sięgnąć nawet 85% wartości projektu.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu Kraszewski. Komputery dla bibliotek.


Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska. Dodatkowe kryteria i pełne informacje  znajdują się w regulaminie programu.

 Dofinansowanie

Biblioteki mogą otrzymać od 10 tys. zł do 30 tys. zł dofinansowania – do 85% wartości projektu.

 Przedmiot dofinansowania

Dofinansowanie może być wydatkowane na zakup (koszty kwalifikowane):

 • komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i minikomputerów;
 • robotów edukacyjnych;
 • tablic monitorów interaktywnych;
 • projektorów multimedialnych;
 • jednostek pamięci, np. jednostek pamięci zewnętrznej, dysków zewnętrznych;
 • jednostek zasilających, np. UPS-ów, listw zasilających;
 • jednostek wejścia, np. klawiatur, myszy, skanerów (w tym skanerów klisz i zdjęć), kamer internetowych, mikrofonów do komputerów, czytników kodów;
 • jednostek wyjścia, np. monitorów, drukarek (w tym drukarek 3D), głośników do komputerów, słuchawek do komputerów, czytników książek elektronicznych;
 • jednostek wejścia-wyjścia, np. urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów dotykowych, słuchawek z mikrofonem do komputerów;
 • tabletów;
 • urządzeń transmisji i ochrony danych, np. firewallów, modemów, routerów, transmiterów Bluetooth, switchów;
 • oprogramowania, np. systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego;
 • oprogramowania narzędziowego (z wyłączeniem systemów bibliotecznych);
 • komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania służącego dostosowaniu sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.

ZAPYTAJ: PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ