Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

Laboratorium Przyszłości

Trwa nabór wniosków (został przedłużony do 30 listopada 2021 r.) na dofinansowanie dla szkół podstawowych, których organami prowadzącymi są samorządy.

Celem tej inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez MEN  jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe łącznie warte ponad miliard złotych.

Szkołom wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół – ich organy prowadzące mogą otrzymać do:

  • 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów
  • 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów
  • 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów
  • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów .

Wsparcie finansowe obejmuje 100% wnioskowanej kwoty – nie ma konieczności wniesienia wkładu własnego. 60% kwoty dofinansowania powinna być zrealizowana do końca 2021, a na zakończenie realizacji projektu szkoły mają czas do 1 września 2022 r.

Wnioski szkoły mogą składać bezpośrednio na stronie https://www.gov.pl/web/laboratoria/dyrektor-szkoly do 15 listopada 2021.

Nabór wniosków został przedłużony do 30 listopada 2021 r.

Wnioski są bardzo proste a pomocą mogą być materiały w tym filmy instruktażowe zamieszone pod adresem: https://www.gov.pl/web/laboratoria/filmy

Na stronie tej znajdą również Państwo katalog pomocy, które mogą być sfinansowane z projektu. Są w nich m.in. drukarki i długopisy 3D, sprzęt audiowizualny, roboty i mikrokontrolery z sensorami.

Z naszej strony mamy ofertę poszczególnych części katalogu. Oferta ta będzie stopniowo rozszerzana.

Zapytaj o ofertę