Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

Laboratorium Przyszłości

15.09.2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło   inicjatywę  pn. Laboratoria Przyszłości, która zakłada bezpośrednie wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce w zakresie zakupu nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości. Dofinansowanie będzie zależeć od ilości uczniów w szkole. Przewiduje się do 300 zł na ucznia co przekładać się będzie na dofinansowanie w zakresie:

  • do 30 000 zł  (dla szkół do 100 uczniów),
  • do 70 000 zł (dla szkół do 234 uczniów),
  • lub więcej dla szkół powyżej 235 uczniów.

 Z powyższych kwot co najmniej 60% powinno być wydatkowane jeszcze w roku 2021 – i nie będzie wymagany wkład własny. Planowo wnioski będą przyjmowane między początkiem października a połową listopada, natomiast do 30 września zakładane są konsultacje w zakresie zawartości katalogu wyposażenia do dofinansowania.

We wstępnym katalogu pomocy, które będzie można zakupić są m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie.

Jednocześnie MEN zaprasza Dyrektorów szkół, rodziców, przedstawicieli firm z zakresu technologii edukacyjnych do konsultacji i zgłaszania uwag do katalogu.

Z naszej strony bardzo gorąco do tego zachęcamy – naszym zdaniem katalog jest co najmniej niewyczerpujący w zakresie …właśnie nowoczesnych narzędzi, które sugerowane są tytułem projektu. Nie znalazły się w nich np. pomoce interaktywne – takie jak monitory czy tablice i projektory, w które nadal nie wszystkie szkoły są wyposażone w stopniu wystarczającym, a których zakup z środków własnych jest często niemożliwy.

Zapraszamy więc do zapoznania się rządową propozycją katalogu oraz zgłaszane własnych uwag. Nie chcemy sugerować własnych rozwiązań –  – sądzimy że to właśnie Dyrektorzy szkół wiedzą najlepiej jakie są potrzeby szkoły na teraz i jak powinna się ona rozwijać.