Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

Eduterapeutica Logopedia (Diagnoza i Terapia) 6-9 lat

Zestaw 690 kart w formacie A4 z ćwiczeniami wspomagającymi terapię zaburzeń fonizacji szeregu ciszącego, szumiącego, syczącego, różnicowania tych szeregów, wymowy głosek „r” „k” i „g” oraz mowy bezdźwięcznej. 

1 799,00 

Zestaw 690 kart w formacie A4 z ćwiczeniami wspomagającymi terapię zaburzeń fonizacji szeregu ciszącego, szumiącego, syczącego, różnicowania tych szeregów, wymowy głosek „r” „k” i „g” oraz mowy bezdźwięcznej. 

Opis

To multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny, wspierający specjalistów w skutecznym

rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu indywidualnej terapii logopedycznej z wykorzystaniem

bogatej bazy ćwiczeń interaktywnych, a także tradycyjnych pomocy dydaktycznych.

To przyjazne i skuteczne narzędzie pracy logopedów i terapeutów rekomendowane przez Polski

Związek Logopedów.

Eduterapeutica Logopedia wersja rozszerzona obejmuje:

 • szereg szumiący (poziom łatwy, średni, trudny)
 • szereg syczący (poziom łatwy, średni, trudny)
 • szereg ciszący (poziom łatwy, średni, trudny)
 • różnicowanie szeregów
 •  artykulacja głosek r, k, g
 • dźwięczność (mowa bezdźwięczna – poziom łatwy, średni, trudny)
 • słuch fonematyczny
 • skuteczna terapia jąkania
 • różnicowanie szeregów (poziom łatwy, średni, trudny)
 • badanie mowy – umożliwia zdiagnozowanie budowy i sprawności narządów mowy
 • ćwiczenia do nauki i utrwalania kształtów liter (grafomotoryka)
 • 879 interaktywnych ćwiczeń
 • 690 wydrukowanych kart pracy
 • poradnik metodyczny
 • słuchawki z mikrofonem
 • pomoce dydaktyczne: labiogramy wszystkich głosek alfabetu, karty do ćwiczeń słuchu fonemowego, memory, plansze sytuacyjne.
 • drukarkę laserową (Drukarka HP LaserJet Pro M15a czarno-biała)