Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

Zestaw Umiem czytać – Umiem pisać – Umiem liczyć (zestaw 3 tytułów)

Zestaw trzech pakietów (Umiem czytać, Umiem liczyć i Umiem pisać)  wspomagających  rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej wspomagający prowadzenie zajęć ogólnych w klasach 1 i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wyrównawczych w klasach 1-3. Dedykowany do  pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku dysleksji, dysortografii i dyskalkulii.

739,00 

Zestaw trzech pakietów (Umiem czytać, Umiem liczyć i Umiem pisać)  wspomagających  rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej wspomagający prowadzenie zajęć ogólnych w klasach 1 i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wyrównawczych w klasach 1-3. Dedykowany do  pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku dysleksji, dysortografii i dyskalkulii.

Opis

Pakiet trzech zestawów (Umiem czytać, Umiem liczyć i Umiem pisać)  wspomagających  rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej wspomagający prowadzenie zajęć ogólnych w klasach 1 i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wyrównawczych w klasach 1-3. Dedykowany do  pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku dysleksji, dysortografii i dyskalkulii.  Doskonale wspomagają pracę korekcyjną z dziećmi, które natrafiły na problemy o podłożu wychowawczym lub emocjonalnym, są przeznaczone do pracy z wszystkimi dziećmi, aby dobrze nauczyły się czytania, pisania, liczenia.

Materiały są zgodne z podstawą programową, przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego:

Zestaw zawiera:

  • ćwiczenia na tablice multimedialne – do zastosowania na komputerach i tablicach interaktywnych,
  • karty pracy – do samodzielnej pracy uczniów

Pakiet Umiem Czytać

• sylabizowanie i budowanie zdań,
• koncentracja uwagi,
• rozwijanie funkcji językowych,
• pamięć wzrokowa i słuchowa,
• rozwijanie funkcji wzrokowych: analizy i syntezy.
Zestaw zawiera:
• 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne,
• 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
• 70 kart pracy wzorce do kopiowania; można je również samodzielnie wydrukować z programu,
• 30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych również na płycie CD.

Pakiet Umiem Pisać

• koncentracja uwagi, • umiejętności grafomotoryczne,• pamięć wzrokowa i słuchowa, • reguły ortograficzne • rozwijanie funkcji językowych,
Zestaw zawiera:
• 94 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne,
• 6 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
• 120 kart pracy – wzorce do kopiowania; można je również samodzielnie wydrukować z programu,
• 30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych również w programie.

Pakiet Umiem Liczyć

• syntezę i analizę wzrokową,
• myślenie przyczyno-skutkowe,
• orientację w przestrzeni,
• spostrzegawczość i koncentrację uwagi,
• rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz znaków matematycznych,
• myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne,
• pamięć,
• umiejętności grafomotoryczne łącznie z pisaniem cyfr, liczb i zapisywaniem działań matematycznych.
Zestaw zawiera:
• 129 interaktywnych ćwiczenia klasowe lub indywidualne,
• 11 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
• 150 kart pracy – wzorce do kopiowania; można je również samodzielnie wydrukować z programu,
• 30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych również w programie.