Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

Aktywna tablica 2021Kto i na co może uzyskać wsparcie finansowe w ramach programu Aktywna tablica w roku 2021:

Sprawdź gotowe zestawy !

 

1)            Szkoły podstawowe mogą uzyskać wsparcie na zakup:

a. tablicy interaktywnej (z projektorem lub ultraogniskowym lub bez)

b. projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,

c. głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,

d. interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali;

2)            Szkoły ponadpodstawowe na pozycje a – d oraz dodatkowo:

e. Specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki;

3)            Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniowie niewidomi mogą wnioskować o dofinansowanie:

a. pomocy dydaktycznych: notatników brajlowskich,  linijek brajlowskich,  innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej,

b. komputera stacjonarnego lub laptopa dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w lit. a.

4)            Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia mogą wnioskować o dofinansowanie:

a. pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii: psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią, procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem, dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

b. specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w lit. A, wykorzystywanego w TIK,

c. komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w lit. a lub b.

5)            Organom prowadzącym SOSW wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu:

a. drukarek brajlowskich;

b. drukarek druku wypukłego;

c. drukarek 3D.

Kwoty o jakie można wnioskować:

1)            Szkoła podstawa i  ponadpodstawowa:

Wartość projektu do 17 500 złotych

Wparcie finansowe do 14 000 złotych

Przy maksymalnej wartość projektu wymagany wkład własny finansowy lub rzeczowy w wysokości min. 3 500 złotych

2)            Szkoła podstawowa w których kształcąca się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością (również te, które skorzystały z programu Aktywna Tablica w latach 2017-2019)

Wartość projektu do 43 750 złotych

Wparcie finansowe do 35 000 złotych

Przy maksymalnej wartość projektu wymagany wkład własny finansowy lub rzeczowy w wysokości min. 8 750 złotych

3)            Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabo widzących

Wartość projektu – 125 000 PLN

Wparcie finansowe do 100 000 PLN

Przy maksymalnej wartość projektu wymagany wkład własny finansowy lub rzeczowy w wysokości min. 25 000 PLN

Terminy

Pierwotnie podany termin (15.05.2021) na składanie wniosków przez dyrektora szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i SOSW do organu prowadzącego będzie przesunięty. Obecnie czekamy na podanie nowych terminów oraz udostępnienie nowych formularzy.

Kliknij aby sprawdzić gotowe zestawy!