Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

Dla kogo?

Dla grup nauczycieli szkół (wszystkie przedmioty) i przeszkoli korzystających z posiadanego sprzętu interaktywnego (głównie tablice i monitory Interwrite, Newline, QOMO, Smart, myBoard,  IQBoard). W związku z tym, że każdy z uczestników traktowany jest indywidualnie i wspomagany przez trenera grupy warsztatowe nie powinny być większe niż 10 osób. Warsztaty są zazwyczaj  przeprowadzone w grupach tematycznych (podział na przedmioty i/lub poziomy nauczania).

Proponowany zakres*

  • zagadnienia techniczne – w tym instalacja oprogramowania
  • korzystanie ze sprzętu interaktywnego i oprogramowania w czasie zajęć – przykłady i inspiracje
  • przygotowanie materiałów na zajęcia (scenariuszy lekcji, prostych i zaawansowanych ćwiczeń i zadań, prezentacji) z wykorzystaniem oprogramowania tablicy/monitora
  • dostępne materiały i pomoce do lekcji z wykorzystaniem sprzętu interaktywnego

Miejsce, forma i czas warsztatów

Spotkania realizowane są zawsze w placówce Klienta z wykorzystaniem funkcjonującego w niej sprzętu. Warsztaty są realizowane przy komputerach – w trakcie zajęć każdy uczestnik tworzy karty pracy uwzględniające podstawę programową z nauczanego przedmiotu. Czas trwania w zależności od grupy, rodzaju posiadanego sprzętu  i ustalonego zakresu od 4 do 6 godzin lekcyjnych.

Cena szkolenia

Cena ustalana jest indywidualnie z placówką – zależy od rodzaju sprzętu, ilości osób czy ilości grup – zapraszamy synapia@synapia.com.pl

w cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia/certyfikaty

*zakres ostateczny zakres zawsze zależny jest od rodzaju posiadanego w placówce sprzętu