Nasz adres Systemy Nauczania i Prezentacji Interaktywnych SYNAPIA Sp. z o.o. ul. Nowe Sady 2, 94-102 NIP: 728-18-35-609, REGON: 471418795 Kapitał zakładowy: 250 000 zł Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000251977

Wsparcie techniczne

Michał Kasperczak
Koordynator działu serwisowego i technicznego
tel. (+48 42) 288 16 94
kom. (+48) 601 948 060
email: michal_kasperczak@synapia.com.pl

Kontakt handlowy

Izabela Łatkowska-Pacocha
Specjalista ds. systemów interaktywnych
tel. (+48 42) 288 16 99
kom. (+48) 726 767 099
email: izabela_pacocha@synapia.com.pl
Marzena Pietrzykowska
Specjalista ds. systemów interaktywnych
tel. (+48 42) 288 16 98
kom. (+48) 603 088 720
email: marzena_pietrzykowska@synapia.com.pl
Jerzy Białecki
Specjalista ds. systemów interaktywnych
tel. (+48 42) 288 16 93
kom. (+48) 667 130 001
email: jerzy_bialecki@synapia.com.pl

Szkolenia

Agnieszka Kaczan-Stefańska
Specjalista ds. systemów interaktywnych
tel. (+48 42) 288 19 96
kom. (+48) 609 856 306
email: agnieszka_stefanska@synapia.com.pl

Zarząd

Witold Pawlak
Prezes Zarządu
tel. (+48 42) 288 16 99
email: witold_pawlak@synapia.com.pl
Agnieszka Kaczan-Stefańska
Wiceprezes Zarządu
tel. (+48 42) 288 19 96
kom. (+48) 609 856 306
email: agnieszka_stefanska@synapia.com.pl