Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

Kogo szkolimy? 

Zapraszamy na  szkolenia  nauczycieli przedszkoli i  szkół każdego poziomu i wszystkich przedmiotów.

Jaki jest zakres naszych szkoleń? 

Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu wykorzystania narzędzi TIK do przygotowania i prowadzenia zajęć. Głównie są to  tablice i monitory interaktywne, ale również zestawy pilotów do testów i ankiet, cyfrowe laboratoria, wizualizery, pracownie językowe i inne urządzania, którymi dysponują placówki.

Przykładowe tematy szkoleń

Wykorzystanie tablicy (monitora) interaktywnej z oprogramowaniem do prowadzenia i przygotowania zajęć          Kodowanie na ekranie – wykorzystanie  TIK (tablicy, monitora, oprogramowania) do przygotowania i prowadzenia zajęć z zakresu kodowania dla dzieci            TIK w pracy nauczyciela … (biologii, geografii, matematyki, fizyki, chemii, historii, języka obcego, języka polskiego…)        Efektywne wykorzystanie TIK przez nauczyciela oraz ucznia       Podstawowe kroki w tworzeniu własnych materiałów na lekcje z tablicą interaktywną   Materiały na lekcje w 15 minut – jak szybko przygotować własne materiały na zajęcia z wykorzystaniem tablicy/monitora         Przygotowanie i analiza testów z wykorzystaniem pilotów          Cyfrowe laboratoria w pracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – na zajęciach w szkole i w terenie

i inne …  Zapytaj o szkolenie dokładnie dla Ciebie

Formy i miejsce szkolenia

Wszystkie szkolenia prowadzone są z praktycznym wykorzystaniem urządzeń  i oprogramowania.  Są to więc warsztaty – również przy komputerach.  Realizowane indywidulanie lub grupach – do 15 osób przy komputerach i tablicy (monitorze)  lub dla większej ilości uczestników bez komputerów.

Większość szkoleń realizowanych jest na miejscu w placówce.   Zapraszamy też do naszej sali szkoleniowej wyposażonej w różnorodne sprzęty i oprogramowanie

Zapewniamy

Profesjonalnych, doświadczonych i bardzo cierpliwych i miłych trenerów 🙂

 Materiały szkoleniowe

Zaświadczenia i certyfikaty

Ciągłą pomoc pomoc on-line  dla wszystkich uczestników szkoleń.