Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

Przypominamy, że pomimo ograniczeń związanych z pandemią, trwa nabór  wniosków o dofinansowanie szkolnych pracowni przyrodniczych w pomoce niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)  w ramach programu MEN na lata 2018-2021.

Szkoły podstawowe, spełniające podane poniżej kryteria, mogą wnioskować do swoich JST (które następnie zebrane wnioski przekazują do MEN) -w terminie do 29 maj 2020r. o dofinansowanie zakupu m.in. monitorów interaktywnych, projektorów czy mobilnych  laboratoriów cyfrowych. Proponowane kwoty dofinansowania zostaną ustalone po weryfikacji wniosków – dofinansowania w latach 2018-2019 wynosiły nawet 75 000 na pracownię. Łącznie do rozdysponowania na lata 2020-2021 pozostała kwota 180 mln złotych.

Aby ułatwić wypełnienie wniosku (załącznik_nr_4_i_4a-2020_-_pracownie) proponujemy gotowe zestawy pomocy do poszczególnych pracowni:

Można też we własnym zakresie z dostępnej listy wybrać potrzebne pomoce i tworzyć swoje zestawy.

Zapraszamy do rozmów i konsultacji.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

  • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
  • które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
  • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
  • które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
  • które nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019.