Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

„Nasze Ekologiczne Pracownie”   Konkurs WFOŚiGW w Łodzi   na rok 2022

Informujemy o kolejnym naborze wniosków do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”. W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie między innymi:

1) zakupu/wykonania pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą/biologiczną/ekologiczną/geograficzną/ chemiczno-fizyczną

2) zakupu sprzętu audiowizualnego, komputerowego, sprzętu nagłaśniającego, tablic multimedialnych (monitorów interaktywnych)

Nabór wniosków od 28 lutego do 18 marca 2022

Na stronie funduszu znajdą Państwo więcej informacji, szczegółowy regulamin oraz wniosek:

https://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy/konkursy-o-dotacje-funduszu/813-konkurs-na-zadania-z-zakresu-edukacji-ekologicznej-nasze-ekologiczne-pracownie-2022-r